كد پستي ١٠ رقمي براي استارتاپ ها صادر مي شود


🔸با هدف توسعه تبادل الكترونيكي اطلاعات و پاسخگويي الكترونيكي به استعلامات مورد نياز دستگاه هاي اجرايي از طريق شبكه ملي تبادل اطلاعات،شركتهاي استارتاپي مستقر در فضاي اشتراكي، مراكز رشد و شتابدهنده ها كد پستي ١٠ رقمي دريافت مي كنند. 

✔علاقمندان براي دريافت اطلاعات بيشتر مي توانند به آدرس اينترنتي www.irannoafarin.ir مراجعه كنند.

#ستاداقتصادديجيتالوهوشمندسازي

s نوشته شده توسط ادمین تست1 در تاریخ 1399/5/28