صندوق نواوری و شکوفایی و آسیب دیدگان کرونا

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی جهت تداوم کسب و کار ها

صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف حمایت و تداوم کسب و کارهای فعال در زیست بوم نوآوری و فناوری کشور و آسیب دیده بر اثر کرونا شامل شرکتها و شتابدهنده های دانش بنیان؛ شتاب دهنده های غیر دانش بنیان و تامین کنندگان فضای اشتراکی و شرکت های خلاق کوچک که مورد تایید دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری باشند تسهیلاتی را در نظر گرفته است؛
 متقاضیان استفاده از تسهیلات شرکت های آسیب دیده بر اثر کرونا برای ثبت تقاضای خود باید از طریق سامانه غزال به آدرس ذیل اقدام نمایند۔

Ghazal.inif.ir

s نوشته شده توسط ادمین تست1 در تاریخ 1399/5/28