تازه های نوآوری

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی جهت تداوم کسب و کار ها
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آغازین روزهای شیوع کرونا در کشور دست به کار شد تا پاسخی برای تامین نیازهای روزانه مردم بیابد. نیازهایی که پیش از این به صورت حضوری تامین می‌شد؛ ...
پایگاه داده اقتصاد دیجیتال ایران به همت ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تازگی راه‌اندازی شده است. در این پایگاه می‌توانید وضع ...
روزهای آغازین شیوع کرونا بود که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قصد کرد با تمام ظرفیت های دانش بنیانی برای تامین نیازهای مردم پا به میدان مقابله با این بیماری بگذارد. راه اندازی ...