درباره راه نوآوری

سامانه راه نوآوری راه حلی برای توسعه کسب وکار بصورت آنلاین با ایجاد روابط و تبادل بین خدمتدهنده ها و خدمتگیرنده ها در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی است. سامانه راه نوآوری توسط ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی ریاست جمهوری جهت شکوفایی و توسعه اکوسیستم کارآفرینی این حوزه راه اندازی شده است. هدف سامانه راه نوآوری فراهم آوردن بهترین و مفیدترین شرایط جهت سرعت بخشیدن به رشد کسب و کارهاست. ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با ارائه حمایت مادی و معنوی از خدمات ارائه شده در سامانه بر این باور است تا اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی را شکوفا کند و رونق بخشد.

هدف راه نوآوری

پلتفرم «راه نوآوری» با هدف تسهیل ارتباط فیمابین ارائه‌دهندگان خدمات و استارتاپ‌های خدمت‌ گیرنده ایجاد گردیده است. از اهداف مهم راه نوآوری، رشد، توسعه و حمایت استارت‌آپ‌ها به منظور تسریع تحول اکوسیستم استارت‌آپی در کشور است.

رسالت راه نوآوری

  • تسهیل ارتباط بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده
  • معرفی شرکت‌ها و خدمات به اکوسیستم استارت آپی و کارآفرینی
  • کمک به رشد استارت آپ ها با ارائه سرویس های زیرساختی تا بازاریابی و تبلیغات
  • دسترسی سریع به سرویس های متنوع و متناسب با نیاز سرویس گیرنده